Privacybeleid

Wie zijn wij

Fitland Holding XL B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Mill, aan het adres Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 54085594 met BTW nummer: NL819028034B29 en haar dochterondernemingen City Resort Hotel Mill, City Resorts is de Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming(hierna te noemen AVG). In deze privacy verklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege City Resorts.

Wat zijn persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatieofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is en dat het om een natuurlijke persoon moet gaan.

Welke gegevens worden verzameld door ons

Als u als gast in een van ons hotel verblijft, een boeking via ons reserveringssysteem doet of onze website of social media sites bezoekt, dan hebben we bepaalde persoonsgegevens nodig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn tijdens uw verblijf bij ons. We hechten veel belang aan de privacy van onze gasten en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe we met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. Aangezien we ons privacy beleid regelmatig zullen actualiseren, adviseren we u deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de stand van zaken.

Persoonsgegevens die we verwerken bij reserveringen of verblijf in onze hotels

Voor het maken van een reservering hebben we uw naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, verjaardag, en daarnaast vaak ook banken/of creditcard gegevens voor de financiële afhandeling nodig. Daarnaast verzamelen we ook uw voorkeur voor een kamer type en uw speciale verzoeken aan ons hotel.
Deze informatie wordt rechtstreeks aan ons geleverd als u een boeking doet via ons reserveringssysteem. Wanneer u boekt via een van onze agenten, zoals bijvoorbeeld een online aanbieder van hotelreserveringen, dan ontvangen we deze gegevens via de betreffende externe partij.

Websitebezoek

Als u onze website bezoekt, dan verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website op basis van gegevens van uw browserstandaard, bijvoorbeeld de automatische herkenning van uw IP adres en surf- en klikgedrag.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt, als u een reservering maakt of als u uw gegevens achterlaat op een contactpagina en ook bij aanmelding op onze nieuwsbrief. Social Media-uitingen City Resort maakt gebruik van social media en social media plug ins. Indien u ingelogd bent op een social media site en comments geeft kan deze zichtbaar zijn op uw social media profiel en gedeeld worden met anderen in uw netwerk.Gebruik van de verzamelde gegevens We gebruiken de verzamelde gegevens ter uitvoering van de uw hotelreservering. Dit kan betekenen dat we voorafgaand aan en gedurende uw verblijf, u informatie versturen of met u communiceren over uw wensen. Na afloop kunnen we vragen om uw feedback over uw verblijf bij ons in het kader van de klanttevredenheid.

Indien we hiervoor uw toestemming hebben verkregen kunnen we u gepersonaliseerde communicatie sturen over producten of diensten die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Tevens gebruiken we de informatie voor analyses en ter verbetering van onze producten, diensten en advertenties.

Uw informatie wordt uitsluitend aangewend voor intern gebruik en niet doorgegeven aan andere organisaties of derden, tenzij dit een wettelijk vereiste is dan wel op gerechtelijk bevel.

Cookiebeleid

Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden; om de werking van de website te optimaliseren en voor social media en advertentiedoeleinden. Sociale mediacookies en advertentiecookies van derden worden gebruikt zodat u alle social mediafunctionaliteiten kunt benutten en om u gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Voor meer informatie over deze cookies of om uw instellingen wijzigen; bezoek de cookieverklaring. Indien u onze website wenst te bezoeken zonder het gebruik van cookies, dan kan de functionaliteit hiervan beperkt zijn.

Beveiliging en opslag van uw gegevens in onze systemen

Fitland heeft de nodige organisatorische, technische en fysieke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig bewaard worden binnen de systemen in onze database. Deze database en software wordt beheerd door onze ICT Afdeling en zal up-to-date gehouden worden. De websites worden automatisch voorzien van de nieuwste beveiligingsupdates. De server wordt beheerd in een beveiligd datacenter en is ISO 27001 gecertificeerd.

Uw Rechten op grond van de AVG

Recht op inzage U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en dit houdt in dat u ons kan vragen of uw persoonsgegevens zijn vastgelegd en zo ja, welke. Recht op correctie en verwijdering U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen indien deze

  • feitelijk onjuist zijn;
  • onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
  • op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.

Reikwijdte van het recht op correctie en verwijdering

We kunnen niet aan een verzoek tot correctie en/of verwijdering voldoen indien we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren, dan wel als we uw gegevens moeten gebruiken voor de vaststelling, uitoefening en of verdediging van een recht in een juridische procedure. Recht van verzet U heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, indien we uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Daarnaast kunt u om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van verzet gebruikmaken.

Gebruik van Wifi

Tijdens uw verblijf kunt u gebruik van ons Wifi gastennetwerk, dat door ons gratis aan onze gasten ter beschikking wordt gesteld. Dit gebeurt door middel van een passieve toegang met een inlogcode. Het netwerk geeft onbeperkt toegang tot het internet en wordt niet gescreend of gemonitord door City Resort.

Heeft u een verzoek of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens?

U kunt met ons contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@fitlandgroep.nl of een brief te sturen naar:

City Resorts
T.a.v. Afdeling Compliance
Hoogveldseweg 1
5451 AA Mill
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn verzoeken we u de volgende gegevens te vermelden:
Uw naam en contactgegevens zodat we u kunnen bereiken en daarnaast de vermelding om welk verzoek het gaat.
We streven ernaar zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, ieder geval binnen 4 weken na inzending van uw verzoek.

Contact opnemen met ons

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@fitlandgroep.nl.

Postadres:
City Resorts
T.a.v. Afdeling Compliance
Hoogveldseweg 1
5451 AA Mill

Deze Privacy verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2018

 

Sinterklaas brunch winactie actievoorwaarden